Green Key

 

Vår virksomhet har våren 2023 blitt Green Key miljøsertifisert, som betyr at vi oppfyller ulike miljøkrav og ønsker å opptre bærekraftig.  

Som gjest på en Green Key sertifisert virksomhet kan du være sikker på at overnattingsstedet har gått langt for å sikre at oppholdet ditt er så komfortabelt og hyggelig som mulig, uten at dette går på akkord med miljøet. Det er også lagt til rette for at du som gjest kan ta miljøriktige valg, blant annet ved å tilrettelegge for kildesortering, tilby lokale produkter, informere om naturområder ol.

Formålet med Green Key er å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak. Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.  

Telemark Kanalcamping sitt bærekraftsarbeid

kriterier

Telemark Kanalcamping har blitt Green Key sertifisert våren 2023. Det innebærer at vi forplikter oss til at bærekraft alltid er en naturlig del av videreutvikling og drift. 

Vannsparing

Som en del av Green Key arbeidet forplikter vi oss til å arbeide for å redusere vårt vannforbruk. I vårt hoved sanitæranlegg er vannforbruket i alle kranene under Green Key- kriteriet, og vi har dusjer med sensorstyring som stopper automatisk etter 3 minutter eller når du går ut av dusjen.  

Vi unngår unødvendig vanning av våre grøntområder, og sparer vann ved å benytte dryppslanger på f.eks. rekker med busker.  

Energisparing

I 2021 fikk Telemark Kanalcamping solcelleanlegg på vårt hoved sanitæranlegg. Anlegget produserer ca. 17000 kWt i året. Det ble også installert en luft til vann varmepumpe. Begge deler gir best gevinst i sommersesongen når behovet er størst på campingen. 

Avfallssortering

Hos oss kan du som gjest sortere avfallet ditt i fraksjonene; rest, glass og metall, farlig avfall og pant. Vi leverer avfallet til det lokale mottaket, som administreres av IATA (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS).  

For innsamling av pant har vi et samarbeid med det lokale idrettslaget IL Skade som henter. Inntektene de får når de leverer panten brukes til vedlikehold og drift av lysløypa i Lunde. 

Natur og miljø

Sentrumsnært til Lunde finnes to naturvernområder. Det største av disse er Nomevatn fuglefredningsområde. Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og sikre beiteområde for vannfugl. Området er et av de beste beiteområdene for fugl i Telemark og det er observert over 150 ulike fuglearter i området.  

Det andre området er Ajertangen naturreservat. Formålet med fredningen er å ivareta en spesiell type furusumpskog.  

Hva kan du gjøre for å spare miljøet?

Kildesorter avfall

Hjelp oss med og holde campingplassen ren og ryddig. Vi sorter avfall i glass og metall, restavfall, pant, farlig avfall og elektrisk avfall,  og oppfordrer alle våre gjester til å gjøre det samme.

Bruk sykkel eller bena der det er mulig

Mange opplevelser i Lunde ligger innenfor sykkel- eller gangavstand. I tillegg til å spare miljøet vil du også få bedre tid til å nyte det flotte natur- og kulturlandskapet. Finn mange fine turforslag på nettsiden vår eller på ut.no. Vi har også turkart i resepsjonen.  

Det er mulig å ta med sykkelen på kanalbåten. Vi anbefaler da å forhåndsbestille på telemarkskanalen.no for å være sikker på at du får med deg sykkelen. Tar du sjansen på drop-in kan du få en tilpasset pris på korte strekninger hvis det er ledig på båten.

  Benytt kollektivtransport

  Skal du ut av Lunde anbefaler vi å bruke kollektivtransport der det er mulig. Lunde stasjon ligger 1 km fra campingen. Her er det mulighet for å ta både buss og tog. For avganger se Farte eller VY.

  Drikk vann fra springen

  I Norge kan man drikke vannet direkte fra springen. Det er sunt, smaker godt og er det beste for miljøet. En liter springvann produserer mellom 1000 og 2000 ganger mindre CO2 ut i atmosfæren enn en liter flaskevann.  

  Spar strøm ved å:

  Skru av lys, elektronisk utstyr og trekke ut ladere når de ikke er i bruk.

  Spar vann ved å:

  Selv om vi har rikelig med vann i Norge er det likevel fornuftig å begrense vannforbruket. Noen enkle grep hver og en kan gjøre er å ta kortere dusjer, vurdere behov for klesvask da det er sannsynlig at noen plagg kan brukes flere ganger før de vaskes og unngå å la vannet renne unødig fra springen.


   Natur og miljø

   I Norge har vi allemannsretten som gir oss muligheten til fri ferdsel i utmark. Med denne retten kommer også plikter om å opptre varsomt og hensynsfullt i naturen. I Lunde har vi flere naturvernområder, i tillegg til at du finner bever og fredet elvemusling i vassdragene våre. For å ivareta det biologiske mangfoldet er det derfor lurt å ha naturvettreglene i bakhodet når du ferdes i utmark.


       Naturvettreglene:  
       • Ikke brekk, skjær eller på annen måte skad planter og trær.  
       • Ikke forstyrr dyr og fugler, inkludert reir og unger.
       • Husk å rydde opp etter deg!
       • Ikke kast avfall i naturen.
       • Bruk av ild er forbudt i perioden 15. april til 15. september.
       • Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.
       • Ikke tråkk i dyrket mark eller eng.
       • Unngå skrik og skrål.
       • Vis hensyn til andre friluftsfolk.
       • Lukk grind.
       • Husk båndtvangen.
         Hva er green key?

         Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningene for overnattingssteder med over 2600 sertifiserte bedrifter i 56 land. Ordningen er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme  (UNEP). Green Key er det eneste miljømerket i Norge som har utmerkelsen Global Sustainable Tourism Council  Recognized (GSTC). 

          Gå til Greenkey sin nettside