Landsmarka området

Landsmarka er et område med mange små og noen litt større vann, perfekt for deg som vil oppleve «uberørt» natur som er lett tilgjengelig og med mange overnattingsmuligheter. 

Starter fra: Velg start i Tyrivann, i sørenden av Langen (Kåsatangen) eller fra strand i nordenden av Sannervann. Ved Sannervann er det veibom og ikke mulig å kjøre videre. Derfor lite/ ingen trafikk videre innover i dette området.

Litt om mulighetene: Her kan du velge å holde deg på ett vann for en dagstur, flytte deg mellom to eller flere ulike vann ved å gå i land og trille til et nytt vann. Vanskelig å lage turbeskrivelse for en bestemt tur siden det er mange alternativ. Turopplegg vil avhenge av hvor mange overnattinger som er ønskelig, og hvor mye bæring mellom ulike vann som er akseptabelt for de som skal på tur. Lett å finne overnatting de fleste steder.

Noen forslag:

Tur med en overnatting/eller i kombinasjon med tur på Langen og Sannervann: Ved å krysse over Langen i sørenden kan du bære/trille opp langs utløpselva fra Minnesjø. Dette er et fint vann å utforske og overnatte ved for en natt.

Flere overnattinger:

ALT 1: Start fra nordsiden av Tyrivann, gå i land ved utløpet fra Langen og bær over til Langen. Underveis kan du ta en avstikker til Minnesjø. I enden av langen (Kåsatangen) må du i land og gå langs veien over til Sannervann. Her kan du padle tur/retur og bli hentet ved nordenden av Sannervann.

ALT 2: Start fra strand på Sannervann, padle retning Børten og evt til Henneseidvann før du returnerer. Må i land og bære/trille mellom disse vanna. Bli hentet på samme sted som du startet, eller trill over til Langen og padle over Langen og bær over til Tyrivann. Henting på Tyrivann. I Langen er det ikke mulig å hente i nordenden pga bomveg.

Hvis man er innstilt på å trille/bære en lang strekning langs vei er det mulig å komme seg fra Henneseidvann til Tokevann v/Drangedal der en kan utforske i flere dager om en vil. Også mulig å komme videre derfra mot Porsgrunn eller mot Kragerø, sjekk i så tilfelle med lokalkjente eller på nett om muligheter og farer (stryk/fosser).

Transport: Ja, behov for transport både til og fra området. Fra Lunde til Tyrivann ca 5km, til Sannervann ca15km (OBS! Skoeelva er ikke mulig å padle fra Tyri dam og nedover, kun padlebar fra utløpet i Telemarkskanalen og ca en kilometer innover)

Passer for: Alle, her kan turen legges opp i forhold til hvem som er med.

Distanse: Valgfri, alt fra liten dagstur til lang flere dagers tur med bæring mellom vann.